Całkowity zakaz korzystania z telefonów komórkowych na terenie szkoły od 27.02.2017

Zasady korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych.

1. Całkowity zakaz korzystania z telefonów komórkowych w czasie lekcji, przerw i zajęć dodatkowych organizowanych na terenie szkoły.

2. Dopuszcza się korzystanie z telefonów: - w czasie wycieczek (robienie zdjęć, kontakt z rodzicem i nauczycielem), - w świetlicy – przez dzieci zapisane do niej i oczekujące na zajęcia lub na odbiór przez opiekunów, - przez dzieci, które ze względów zdrowotnych muszą mieć kontakt z rodzicem (np. cukrzycy).

3. Dziecko może posiadać telefon, ale musi być on wyłączony i schowany w plecaku.

4. W przypadku niestosowania się do zakazu telefon zostaje zabrany i oddany do sekretariatu. Po odbiór telefonu zgłasza się tylko i wyłącznie rodzic.

5. Trzykrotne odebranie telefonu skutkuje obniżeniem oceny z zachowania o jeden stopień. Każde trzy następne wykroczenia powodują kolejne obniżenie oceny.

6. W wyjątkowych sytuacjach uczeń zgłasza potrzebę kontaktu telefonicznego z rodzicem nauczycielowi, który podejmuje dalsze działania np. pozwala skorzystać z telefonu w sekretariacie.

7. Telefon w sekretariacie nie służy do prywatnych rozmów między dziećmi i rodzicami.

Ostatnio zmieniany piątek, 03 luty 2017 14:00