LP. Prowadzący Rodzaj realizowanych zajęć Dzień Godzina Klasy
1 Bajer Dariusz kółko historyczne wtorek 13.35 - 14.20 IV - VII
2 Borowska Barbara zajęcia tematyczne i stałe zawarte w szczegółowych i miesięcznych planach pracy świetlicy
3 Buczek Katarzyna zajęcia dla dzieci zdolnych - kółeczko matematyczne wtorek 10.40 - 11.25 II A
4 Buczek Katarzyna zajęcia dodatkowe czwartek 10.40 - 11.25 II A
5 Chmielecka-Wróbel Elżbieta kółko teatralne wtorek 16.20 - 17.20 I - III
6 Chojnacka Anna zajęcia "Spotkanie z książką" czwartek 14.00 - 15.00 I - VII
7 Dywańska Paulina zajęcia polonistyczno-dziennikarskie środa 13.35 - 15.15 VI C
8 Głogowska Katarzyna zajęcia eksperymentalne czwartek 12.35 - 14.20 IV A
9 Jarkowska Teresa zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze środek 11.40 - 12.25 III B
10 Jarkowska Teresa zajęcia rozwijające z matematyki poniedziałek 11.40 - 12.25 III B
11 Jaworski Maciej zajęcia ogólnorozwojowe z grami planszowymi środa 13.35 - 15.15 III - VII
12 Juskowiak Monika zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze poniedziałek 10.40 - 11.25 II B
13 Kołakowski Łukasz zajęcia ogólnorozwojowe sportowe poniedziałek
środa
15.20 - 16.05
13.35 - 14.20
IV - VII
14 Kusal Justyna zajęcia językowe: dydaktyczno-wyrównawcze i rozwijające poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
14.30 - 15.15
13.35 - 14.20
10.40 - 11.25
11.40 - 12.25
IV - VII
15 Moczydłowska Joanna zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze środa 11.40 - 11.25 III A
16 Moczydłowska Joanna kółko Małego Ekologa piątek 11.40 - 12.25 III A
17 Niewiadomska Lucyna zajęcia dodatkowe z języka polskiego wtorek 12.40 - 13.25 IV A
18 Paszkowska Dominika kółko muzyczne środa 13.35 - 14.25 I - III
19 Piasecka Małgorzata zajęcia tematyczne i stałe zawarte w szczegółowych i miesięcznych planach pracy świetlicy
20 Podgórska Karolina zajęcia dodatkowe z języka niemieckiego wtorek 13.35 - 14.20 VII
21 Redczak Ewa zajęcia tematyczne i stałe zawarte w szczegółowych i miesięcznych planach pracy świetlicy
22 Rydzek Monika zajęcia z języka polskiego - konsultacje czwartek 14.30 - 15.15 V C, VI A, VII b
23 Stasiak Karolina zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze wtorek 11.40 - 12.25 III D
24 Stasiak Karolina zajęcia rozwijające środa 12.35 - 13.20 III D
25 Szymańska Emilia zajęcia artystyczno-plastyczne czwartek 13.35 - 15.15 IV - VII
26 Ufa Agnieszka zajęcia eksperymentalne piątek 13.35 - 15.15 VII
27 Ulaska Edyta kółko teatralne wtorek 16.20 - 17.20 I - III
28 Wawrzyńczak Elżbieta zajęcia dodatkowe z języka angielskie środa 14.30 - 15.15
29 Wrona Łukasz zajęcia sportowe wtorek 14.30 - 15.15 duża sala gimnastyczna
30 Zagańczyk Dorota zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze czwartek 11.40 - 12.25 III C
31 Zagańczyk Dorota zajęcia rozwijające piątek 12.35 - 13.20 III C
32 Ziółkowska Agnieszka zajęcia indywidualne poniedziałek 8.50 - 9.35