LP. Nazwisko i imię stopień awansu zawodowego nauczany przedmiot
1 Rak Magdalena
dyrektor szkoły
dyplomowany zajęcia komputerowe, geografia
2 Grzejszczak Aleksandra
wicedyrektor szkoły
dyplomowany matematyka
3 Bajer Dariusz dyplomowany historia, WOS
4 Buczek Katarzyna mianowany edukacja wczesnoszkolna, etyka
5 Chmielecka-Wróbel Elżbieta dyplomowany logopeda
6 Chrostek Kamila dyplomowany chemia
7 Dywańska Paulina mianowany język polski, zajęcia techniczne
8 Głogowska Katarzyna dyplomowany przyroda, biologia
9 Jabłońska Paulina kontraktowy psycholog
10 Jaworski Maciej mianowany religia, przyroda
11 Juskowiak Monika mianowany edukacja wczesnoszkolna
12 Kołakowski Łukasz mianowany wychowanie fizyczne
13 Kulesz Joanna stażysta język polski, etyka
14 Kusal Justyna dyplomowany język angielski
15 ksiądz Olejarz Paweł mianowany religia
16 Milczarek Anna mianowany terapeuta pedagogiczny
17 > Moczydłowska Joanna dyplomowany edukacja wczesnoszkolna, język angielski
18 Niewiadomska Lucyna dyplomowany język polski
19 Nowacka Małgorzata dyplomowany pedagog
20 Paszkowska Dominika mianowany muzyka
21 Piasecka Małgorzata kontraktowy świetlica
22 Piotrowska Paulina kontraktowy język niemiecki
23 Rączkowska Martyna stażysta nauczyciel wspomagający
24 Redczak Ewa kontraktowy świetlica
25 Rochalski Krzysztof dyplomowany matematyka, informatyka, doradztwo zawodowe
26 Rydzek Monika dyplomowany język polski
27 Sadowska Wioletta stażysta nauczyciel wspomagający, zajęcia techniczne
28 Skibińska Paulina mianowany edukacja dla bezpieczeństwa
29 Sierakowska Krystyna dyplomowany wychowanie do życia w rodzinie
30 Sionek Karolina stażysta nauczyciel wspomagający
31 Stasiak Karolina kontraktowy wychowanie fizyczne
32 Szymańska Emilia dyplomowany edukacja wczesnoszkolna, zajęcia plastyczne
33 Tarsała Monika kontraktowy nauczyciel wspomagający
34 Ufa Agnieszka dyplomowany matematyka
35 Ulaska Edyta dyplomowany edukacja wczesnoszkolna
36 Wawrzyńczak Elżbieta mianowany język angielski
37 Wrona Łukasz dyplomowany wychowanie fizyczne, gimnastyka korekcyjna
38 Zagańczyk Dorota kontraktowy bibliotekarz
39 Zięba Dorota dyplomowany fizyka
40 Ziółkowska Agnieszka kontraktowy nauczyciel wspomagający, świetlica
41 Żukowska-Walerian Dorota dyplomowany geografia