LP. Nazwisko i imię stopień awansu zawodowego nauczany przedmiot
1 Rak Magdalena
dyrektor szkoły
dyplomowany zajęcia komputerowe
2 Grzejszczak Aleksandra
wicedyrektor szkoły
dyplomowany matematyka, wychowanie do życia w rodzinie
3 Bajer Dariusz dyplomowany historia, gimnastyka korekcyjna
4 Borowska Barbara kontraktowy religia, świetlica
5 Buczek Katarzyna mianowany edukacja wczesnoszkolna, etyka
6 Chmielecka-Wróbel Elżbieta dyplomowany logopeda
7 Chojnacka Anna dyplomowany bibliotekarz
8 Chrostek Kamila dyplomowany chemia
9 Dywańska Paulina mianowany język polski, zajęcia techniczne
10 Głogowska Katarzyna dyplomowany przyroda, biologia
11 Jabłońska Paulina kontraktowy psycholog
12 Jarkowska Teresa dyplomowany edukacja wczesnoszkolna, zajęcia plastyczne
13 Jaworski Maciej kontraktowy religia, przyroda
14 Juskowiak Monika mianowany edukacja wczesnoszkolna
15 Kłosiński Mariusz mianowany zajęcia komputerowe
16 Kołakowski Łukasz mianowany wychowanie fizyczne
17 Kołota Marcin dyplomowany pedagog
18 Kusal Justyna mianowany język angielski
19 ksiądz Olejarz Paweł mianowany religia
20 Milczarek Anna dyplomowany terapeuta pedagogiczny
21 Moczydłowska Joanna dyplomowany edukacja wczesnoszkolna
22 Niewiadomska Lucyna dyplomowany język polski
23 Nowacka Małgorzata mianowany pedagog
24 Paszkowska Dominika mianowany muzyka
25 Piasecka Małgorzata stażysta świetlica
26 Podgórska Karolina kontraktowy język niemiecki, język angielski
27 Redczak Ewa stażysta świetlica
28 Rochalski Krzysztof dyplomowany matematyka, zajęcia komputerowe
29 Rydzek Monika dyplomowany język polski, etyka
30 Sierakowska Krystyna dyplomowany wychowanie do życia w rodzinie
31 Stasiak Karolina kontraktowy edukacja wczesnoszkolna
32 Szymańska Emilia dyplomowany edukacja wczesnoszkolna, zajęcia plastyczne i technicze
33 Ufa Agnieszka dyplomowany matematyka
34 Ulaska Edyta dyplomowany edukacja wczesnoszkolna
35 Wawrzyńczak Elżbieta mianowany język angielski
36 Wrona Łukasz mianowany wychowanie fizyczne
37 Zagańczyk Dorota stażysta edukacja wczesnoszkolna
38 Zięba Dorota dyplomowany fizyka
39 Ziółkowska Agnieszka kontraktowy nauczyciel wspomagający
40 Żukowska-Walerian Dorota dyplomowany geografia