LP. Nazwisko i imię stopień awansu zawodowego nauczany przedmiot
1 Rak Magdalena
dyrektor szkoły
dyplomowany zajęcia komputerowe, informatyka, geografia
2 Grzejszczak Aleksandra
wicedyrektor szkoły
dyplomowany matematyka, wychowanie do życia w rodzinie
3 Bajer Dariusz dyplomowany historia, gimnastyka korekcyjna
4 Borowska Barbara kontraktowy religia, świetlica
5 Buczek Katarzyna mianowany edukacja wczesnoszkolna, etyka
6 Chmielecka-Wróbel Elżbieta dyplomowany logopeda
7 Chojnacka Anna dyplomowany bibliotekarz
8 Chrostek Kamila dyplomowany chemia
9 Dywańska Paulina mianowany język polski, zajęcia techniczne
10 Głogowska Katarzyna dyplomowany przyroda, biologia
11 Jabłońska Paulina kontraktowy psycholog
12 Jarkowska Teresa dyplomowany edukacja wczesnoszkolna, zajęcia plastyczne
13 Jaworski Maciej kontraktowy religia, przyroda
14 Juskowiak Monika mianowany edukacja wczesnoszkolna
15 Kołakowski Łukasz mianowany wychowanie fizyczne
16 Kulesz Joanna stażysta język polski
17 Kusal Justyna mianowany język angielski
18 ksiądz Olejarz Paweł mianowany religia
19 Milczarek Anna dyplomowany terapeuta pedagogiczny
20 Moczydłowska Joanna dyplomowany edukacja wczesnoszkolna
21 Niewiadomska Lucyna dyplomowany język polski
22 Nowacka Małgorzata mianowany pedagog
23 Paszkowska Dominika mianowany muzyka
24 Piasecka Małgorzata stażysta świetlica
25 Podgórska Karolina kontraktowy język niemiecki, język angielski
26 Redczak Ewa stażysta świetlica
27 Rochalski Krzysztof dyplomowany matematyka, zajęcia komputerowe
28 Rydzek Monika dyplomowany język polski, etyka
29 Sierakowska Krystyna dyplomowany wychowanie do życia w rodzinie
30 Sionek Karolina stażysta nauczyciel wspomagający
31 Stasiak Karolina kontraktowy edukacja wczesnoszkolna
32 Szymańska Emilia dyplomowany edukacja wczesnoszkolna, zajęcia plastyczne i technicze
33 Szymańska - Piskała Martyna mianowany język angielski
34 Ufa Agnieszka dyplomowany matematyka
35 Ulaska Edyta dyplomowany edukacja wczesnoszkolna
36 Wawrzyńczak Elżbieta mianowany język angielski
37 Wrona Łukasz mianowany wychowanie fizyczne
38 Zagańczyk Dorota stażysta edukacja wczesnoszkolna
39 Zięba Dorota dyplomowany fizyka
40 Ziółkowska Agnieszka kontraktowy nauczyciel wspomagający
41 Żukowska-Walerian Dorota dyplomowany geografia