Honorowy order "Przyjaciela Szkoły" przyznaje się osobom zasłużonym dla Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Błoniu w szczególności za:

 • bezinteresowną pracę na rzecz szkoły,
 • wspieranie i popularyzowanie szkoły,
 • zaangażowanie w życie społeczności szkoły.

Osoba, której nadano order "Przyjaciela Szkoły" otrzymuje:

 • akt nadania tytułu w formie dyplomu,
 • miejsce w galerii "Przyjaciół Szkoły".

Dotychczas mieliśmy zaszczyt w poczet Przyjaciół Szkoły przyjąć:

w roku szkolnym 2010/2011:
 • pana Zenona Reszkę – burmistrza Miasta i Gminy Błonie
 • panią Martę Zarębę
w roku szkolnym 2011/2012:
 • pana Pawła Białeckiego – v-ce starostę Powiatu Warszawsko-Zachodniego
 • proboszcza Parafii Narodzenia Pańskiego księdza prałata Tadeusza Jaworskiego
w roku szkolnym 2012/2013:
 • pana Marka Książka - v-ce burmistrza Miasta i Gminy Błonie
 • panią Agnieszkę Chażewską
w roku szkolnym 2013/2014:
 • panią Wandę Wójcicką
 • państwa Katarzynę i Jacka Dunajewskich
w roku szkolnym 2014/2015:
 • panią Dorotę Berlińską - dyrektor Gimnazjum nr 2 w Błoniu
 • pana Marcina Zatorskiego
 • pana Wojciecha Paszkowskiego
w roku szkolnym 2015/2016:
 • panią Annę Chrząszczewską
 • panią Paulinę Grabarek
 • pana Jerzego Oziemskiego
w roku szkolnym 2016/2017:
 • panią Agnieszkę Paszkot
 • pana Włodzimierza Leduchowskiego