OPIEKUN: Pani Agnieszka Wiśniewska i Pani Agnieszka Ziółkowska

ZARZĄD SAMORZĄDU

Przewodnicząca: Maja Wolniak
Zastępca: Jakub Gieras
Członkowie: Maja Mandelska, Szymon Wawrzyńczak

Cele i zadania Samorządu Uczniowskiego Kształcenie umiejętności zespołowego działania, stwarzanie warunków do aktywności społecznej, samokontroli i samooceny, podejmowanie przedsięwzięć na rzecz szkoły, rozwijanie zainteresowań w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych.